VAN HET HOOILANDJE NAAR HET VOEDSELBOS

plattegrond hooilandje, november 2019

zones, sectoren, invloeden

tijdsplanning, fasering

plan

fijne plek

Creëren van een veilige, mooie, inspirerende plek, die voedend is, op vele wijzen*, voor ons, voor de kinderen en voor de generaties nadien. * Inspirerend; letterlijk voedend; zelfvoorzienender algemeen; economisch

leren werken met de bodem

Ecologische geletterdheid en vaardigheid verhogen van ons samengesteld gezin en de omgeving, kinderen en volgende generaties.

bodem en biodiversiteit

Bijdragen aan het herstel van bodem en biodiversiteit

verder nog:
Medicinale en aromatische planten om te benutten (Weldaad)
Onderhoudsarm;
Productie

begroting

Verwachtte uitgaven, 

hier nu even kort:

Aankoop grond, aankoop plantmateriaal, hekken, cursusssen – alles 

€ 91215-

Binnen, aan eigen investeringen (en lening – familiebank)

€ 61550

resterend benodigd bedrag: 

€ 30215-

te bekostigen uit:

-bezuinigingen op kosten en materiaal;

-crowdfund op deze site;

-CO2 compensatie;

-beleeftuin voor o.m. clienten van o.m. Kentalis (van visuele beperking)

 

Our team

gedronken kopjes koffie & thee, plannen makend
geplante aantal bomen
benodigde geld

Hoe kun je helpen?

Nu nog heel simpel: hoop en wens en droom mee!

  • binnenkort: crowdfund
  • binnenkort: eerste plant dag (planning: november/december 2019)
  • vogelhuisjes maken
  • uilenkast en overige grotere kasten
  • plantgoed (wensen komen hier ook te staan)
crowdfund
0%
aantal bomen en struiken, klaar voor planten
4%
nestkasten, vogelhuisjes, insectenhotels, et cetera
3%
team & hulptroepen
8%
Het dorp Vries, rond 1930. Waar nu een voedselbos gaat komen, is dan nog akker of grasland (op de topografische kaart, rechts van het midden, links van de weg, helemaal aan de noordkant. Wie me meer kan vertellen over de geschiedenis van deze plek, spreek ik graag!

laatste nieuws

See all our news