wie, wat, waar, waarom en hoe?

Hendrikus en Grytsje droomden van een plek, die én fijn is voor hen en de kinderen en waarin ze bovendien een bijdrage kunnen leveren aan een mooiere toekomst.

Die plek hebben ze gevonden! Op deze website lees je over hun plannen. Ze zijn inmiddels getrouwd, verhuisd naar hun prachtige, inmiddels grotendeels gerenoveerde huis. Twee jaar klussen en verduurzamen, daar leer je best veel van: een huis als dit is mogelijk nooit klaar (en nu zeker nog niet), wél wordt het steeds mooier. We klussen en sparen door, want we willen nog graag zonnepanelen en nog een paar verduurzamingsacties.

en… het voedselbos! 

Kijkend, dromend en met deskundigen pratend: het oorspronkelijke ontwerp ontwikkelt zich.

Het plan zoals het nu staat, is opener van karakter dan gebruikelijk voor een voedselbosDit is, omdat we – voor deze locatie extra belangrijk – rekening houden met de zichtwaarde, biodiversiteitswensen en de archeologische/geschiedkundige- en cultuurhistorische waarde. 

We hopen dat het één van de voorbeelden wordt, hoe je duurzaam, nuttig en mooi kunt combineren, juist door de natuur te volgen. Want die kan dat bij uitstek.

Hoe kun je helpen?

Hoop, wens, droom en doe mee, want met jou wordt het leuker en beter!

crowdfund & funding algemeen
67%
aantal bomen en struiken, klaar voor planten
50%
nestkasten, vogelhuisjes, insectenhotels, et cetera
40%
team & hulptroepen
15%

BosLOG en meer nieuws

nieuws

begroting, 2020

Verwachtte uitgaven, 

hier nu even kort:

Aankoop grond, aankoop plantmateriaal, hekken, cursussen – alles 

€ 91215-

Binnen, aan eigen investeringen (en lening – familiebank)

€ 61002

 

resterend benodigd bedrag: 

€ 30215-

te bekostigen uit:

-bezuinigingen op kosten en materiaal;

-crowdfund op/via deze site

-CO2 compensatie;

-beleeftuin voor o.m. clienten van o.m. Kentalis (van visuele beperking)

-eigen investeringen

1
bomen en struiken die ons al oogst gaven
0
geplante aantal bomen
30215
nog benodigde geld
Het dorp Vries, rond 1930. Waar nu een voedselbos gaat komen, is dan nog akker of grasland (op de topografische kaart, rechts van het midden, links van de weg, helemaal aan de noordkant. Wie me meer kan vertellen over de geschiedenis van deze plek, spreek ik graag!

Op het perceel rondom het huis willen we graag investeren in de toekomst en in het gebied.

Dat willen we doen d.m.v. een ruim, open opgezet voedselbos/pluktuin op basis van permacultuur. Naast voedselplanten en -bomen- willen we ook geneeskrachtige en aromatische planten en bomen aanplanten. Zo willen de zelf-&samen-voorzienendheid, de landschappelijke- en de natuurwaarde (o.m. de biodiversiteit van flora en fauna) vergroten. Een voedselbos helpt ook bij de klimaat-bestendigheid.

We zien daarnaast extra mogelijkheden voor deze tuin om bij te dragen aan welzijn en woonomgeving. Het hoort ook bij permacultuur, dat er veel soorten nu tegelijkertijd zijn  – en dat die op allerlei manieren worden bereikt. Zoals, afhankelijk van diverse factoren (tijd, geld, inzet, animo en wensen en behoeften van ons gezin en van de gemeenschap): 

  • recreatieve- en educatieve waarde.
  • Er zou bijvoorbeeld een belevingspad aangelegd kunnen worden, om met diverse zintuigen te genieten – onder meer voor mensen met een visuele beperking.
  • We zouden het erg mooi vinden om samen te werken met buurtgenoten en scholen.
  • Er wordt natuurlijk CO2 opgeslagen.
  • Daarnaast is het onze bedoeling, zodra dit mogelijk is, na verloop van tijd ook de gemeenschap kan gaan genieten van de opbrengst van het voedselbos, de vorm waarin zal in de tijd wel uitkristalliseren.

Contact formulier


    ik wil graag op de hoogte blijven (dat gaat nu via whatsapp of telegram, dus heel graag je telefoonnummer toevoegen)ik wil graag helpen (welkom! je krijgt de uitnodiging via whatsapp/telegram)ik heb een idee voor jullieik heb een vraagiets anders